Novice in obvestila

sreda, 19. maja 2021

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI PD VEČER MARIBOR

V veliko veselje mi je, da vas na tak način zopet obveščam o naši dejavnosti. Dolgo smo rabili, da smo ponovno aktivirali našo internetno stran (za to gre največja zasluga našemu podpredsedniku Žigi) in sedaj lahko vsako željo ali poročilo oglašujete na tej strani, seveda preko podpredsednika Žige, saj je on skrbnik naše nove strani (prav tako tudi na Facebooku).

Tajništvo je v tem času delovalo omejeno, prav tako pa tudi blagajna, vendar pa smo nekako zadovoljili naše delovanje, seveda v mejah zahtev NIJZ-a in tako bomo delovali še naprej.

Vodniki so pripravljeni, na vas pa je, da bo udeležba na turah velika in želim vam varen korak in veliko zdravja.

Vaš predsednik Marko Simerl.